Home » Algemeen

Category Archives: Algemeen

UdinkSchepel Advocaten benoemt Rogier Wolf tot partner

UdinkSchepel Advocaten is verheugd mede te delen dat zij Rogier Wolf tot partner heeft benoemd. Met zijn uitgebreide expertise draagt Rogier Wolf bij aan de verdere groei van de succesvolle ondernemingsrechtelijke praktijk van UdinkSchepel Advocaten. Rogier adviseert ondernemers over het structureren van vennootschappen, samenwerkingsvormen en participaties in andere ondernemingen. Hij procedeert over aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast is Rogier Wolf universitair docent aan Maastricht University, auteur van diverse juridische publicaties, voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur (TvOB) en een veel gevraagd docent.

Ook Mr. online, Advocatie en het Advocatenblad maken melding van dit goede nieuws.

UdinkSchepel Advocaten staat ondernemers bij in het ondernemings- en faillissementsrecht en bij herstructureringen. Met een schat aan ervaring en een mooie staat van dienst, opgebouwd door advocaten die de dingen vaak net even anders doen: creatiever, met meer verve en spirit. Vanuit een praktische aanpak waarbij de oplossing vooropstaat. Persoonlijk en met korte lijnen. Zo nodig duiken onze advocaten ook de wetenschappelijke diepte in en, als het moet, laten we onze tanden in een procedure zien.

Logo

Advocatenblad – Het dilemma

Voor het Advocatenblad 2018-8 werd mij een dilemma voorgelegd:

“Welke successen deelt u met collega’s of de buitenwereld? En wanneer is een succes bijzonder of slechts ‘part of the job’?”

Klik hier om het artikel te lezen!

Utopia in de advocatuur (column)

Eens in de zoveel tijd lees je een leuke column. Bijvoorbeeld deze: Utopia in de advocatuur op Advocatie.nl, geschreven door Fleur Brockhus van Brockhus & Brockhus. Niet alleen een leuke column, maar ook een feest van herkenning. Zou dat advocatenkantoor echt bestaan…? Klik hier!

advocatie.nl

ICGI, Annual Report 2014, Maastricht University

Het ICGI (Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies) van de Universiteit Maastricht heeft haar jaarverslag over 2014 gepubliceerd. Er is weer veel gebeurd op onderwijs- en onderzoeksgebied.

Zie ook deze link.

ICGI, annual report 2014

 

 

TvOB: toetreding tot redactie

Per 1 januari 2014 ben ik toegetreden tot de redactie van Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur (TvOB).

TvOB informeert u over relevante ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Naast de NV en BV komen ook de vereniging, stichting en coöperatie aan bod.

Praktijkgebieden: corporate governance, effectenrecht, enquêterecht, concernrecht, maatschappelijk verantwoord ondernemen, aansprakelijkheid, fiscaliteit, corporate recovery, jaarrekeningenrecht, fusie & overname en familieondernemingen.

Inhoud: wetenschappelijke artikelen die peer reviewed beoordeeld zijn en praktijkgerichte artikelen, in voorkomende gevallen voorafgegaan door een redactioneel. Wetenschappelijke artikelen voldoen aan de maatstaven van het wetenschappelijk forum, en leveren verdieping en nieuwe inzichten in het ondernemingsrecht. Een praktijkartikel focust op een specifiek praktijkissue en informeert over ‘best practices’.

TvOB verschijnt zes keer per jaar.

TvOB, TvOB-symposium

 

Over Rogier Wolf

Rogier Wolf is advocaat en universitair docent ondernemingsrecht. Tot zijn expertise behoren de flex-bv en kapitaalparticipatie zonder stemrecht in de bv. Rogier adviseert onder andere over stemrechtloze aandelen, certificering van aandelen en participatiebewijzen. Hij is een veelgevraagd docent en spreker en publiceert zeer regelmatig over het ondernemingsrecht. Contact?