Home » Ondernemingsrecht » TvOB-symposium 2015

TvOB-symposium 2015

Op 13 maart 2015 vond het derde TvOB-symposium plaats in Amsterdam. Het symposium had als thema ‘Van ondernemer tot kapitaalverschaffer, over de rol van de aandeelhouder binnen besloten en open kapitaalvennootschappen’ en werd georganiseerd door Uitgeverij Paris in samenwerking met het Eggens-Instituut. Tijdens het symposium werd aandacht geschonken aan de merkbare veranderingen in de gedachte dat de belangen van aandeelhouders grotendeels gelijk zijn en dat de aandeelhouders gelijkluidende rechten en plichten hebben. Momenteel wordt de rol en positie van de aandeelhouder sterk(er) bepaald door het type aandeelhouder en het type vennootschap. Het doel van het symposium was om de toekomstige rol van de aandeelhouder in de verschillende contexten nader te duiden tegen de achtergrond van deze verandering. Alle sprekers tijdens het symposium zijn tevens lid van de redactie van dit tijdschrift. Een aantal van de bijdragen is in TvOB opgenomen. Klik hier voor het verslag van het symposium.

Over Rogier Wolf

Rogier Wolf is advocaat en universitair docent ondernemingsrecht. Tot zijn expertise behoren de flex-bv en kapitaalparticipatie zonder stemrecht in de bv. Rogier adviseert onder andere over stemrechtloze aandelen, certificering van aandelen en participatiebewijzen. Hij is een veelgevraagd docent en spreker en publiceert zeer regelmatig over het ondernemingsrecht. Contact?