Home » Publicaties 2010

Publicaties 2010

R.A. Wolf, commentaar bij art. 6:6-6:16 BW, in: Sdu Commentaar Vermogensrecht, A.I.M van Mierlo, T. Hartlief, R.P.J.L Tjittes (red), Den Haag: Sdu Uitgevers 2010.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof ‘s-Hertogenbosch 4 mei 2010, LJN BM5195, Retentierecht op onroerende zaak. Vereiste van feitelijke macht. Uitoefening retentierecht via ander. Niet als die ander vertegenwoordiger van schuldenaar is, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2010, Geannoteerd nr. 516.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 20 juli 2010, LJN BN2822, Voormalig vennoot VOF aansprakelijk voor huurschuld die na zijn uittreden uit de VOF is ontstaan, uit voordien mede door hemzelf namens de VOF gesloten huurovereenkomst voor bepaalde tijd, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2010, Geannoteerd nr. 692.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Amsterdam 14 september 2010, LJN BN7446, Appeldagvaarding, herstelexploot, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2010, Geannoteerd nr. 788.