Home » Publicaties 2011

Publicaties 2011

R.A. Wolf, ‘Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het stemrechtloze aandeel’, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur (TvOB) 2011-6, p. 139-145.

R.A. Wolf, ‘De meerderheid der aandelen’ in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV’, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur (TvOB) 2011-4, p. 97-102.

R.A. Wolf, ‘Het begroten van schade en de ‘vordering tot winstafdracht’ nader ingevuld’, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP) 2011-2, p. 25-31.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 8 juli 2011, LJN BQ0593, Verbintenis tot het niet-doen is geen hoofdelijke verbintenis in de zin van art. 6:6 BW, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2011, Geannoteerd nr. 680.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 25 maart 2011, LJN BO5804, Partij-getuige, peilmoment, bewijsaanbod in hoger beroep, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2011, Geannoteerd nr. 409.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 26 november 2010, LJN BN8521, Terugkomen van bindende eindbeslissing, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2011, Geannoteerd nr. 159.