Home » Publicaties 2012

Publicaties 2012

R.A. Wolf, commentaar bij art. 6:6-6:16 BW, in: Sdu Commentaar Vermogensrecht, A.I.M van Mierlo, T. Hartlief, R.P.J.L Tjittes (red), Den Haag: Sdu Uitgevers 2012.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 21 september 2012, LJN BW8304, Uitspraak in plaats van akte, inschrijving daarvan en hoger beroep, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2012, Geannoteerd nr. 202.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 6 april 2012, LJN BU3784, Ontstaan regresvordering, Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2012, Geannoteerd nr. 107.

R.A. Wolf, ‘Het stemrechtloze aandeel en het formele en materiële criterium van art. 1:88 lid 5 BW’, WPNR 2012 (6920), p. 186-188.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 20 januari 2012, LJN BU3162, Samenhangende overeenkomsten, tekortkoming, ontbinding, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2012, Geannoteerd nr. 38.