Home » Publicaties 2013

Publicaties 2013

R.A. Wolf, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 16 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5217, Afwijzing verzoek tot terzijdestelling statutaire blokkeringsregeling ex art. 2:195 lid 7 BW, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2013, Geannoteerd nr. 201.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 10 september 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:4181, Bestuurdersaansprakelijkheid, Beklamel-norm, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2013, Geannoteerd nr. 173.

R.A. Wolf, ‘Stemrechtloos aandeel is kostenbesparend, maar zeker geen simpele rechtsfiguur’, FD, 14 oktober 2013, p. 10.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104, Schriftelijke verklaring, ontvangstleer, adres van ontvanger, aangewezen adres geen vereiste, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2013, Geannoteerd nr. 138.

R.A. Wolf, Proefschrift, Drie stellingen, WPNR 2013 (6986), p. 676-678.

R.A. Wolf, ‘Het stemrechtloze aandeel’ (rubriek universitair nieuws), NJB 2013, 26, p. 1760.

J.J.A. Hamers, C.A. Schwarz & R.A. Wolf (red.), Young Corporate Lawyers 2013, ICGI-reeks, Zutphen: Uitgeverij Paris 2013 (120 pp.).

R.A. Wolf, De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV (diss. Maastricht), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 116, Deventer: Kluwer 2013.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 8 februari 2013, LJN BU7846, Stuiting verjaring. Art. 3:316 en 3:317 BW kunnen naast elkaar bestaan, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2013, Geannoteerd nr. 52.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 14 december 2012, LJN BY1884, Niet ontvankelijkheid cassatieberoep. Arrest in hoger beroep bij verstek gewezen, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2013, Geannoteerd nr. 13.