Home » Publicaties 2014

Publicaties 2014

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2932, Administratieplicht ex art. 2:10 BW. Bestuurdersaansprakelijkheid, maatstaf Brens q.q./SarperJurisprudentie in Nederland (JIN) 2014, Geannoteerd, nr. 214.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Amsterdam 21 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:91 en Rechtbank Alkmaar 31 oktober 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:4511, Houder van een winstcertificaat is een betrokkene in de zin van art. 2:8 BWJurisprudentie in Nederland (JIN) 2014, Geannoteerd, nr. 216 en 217.

R.A. Wolf, Groene Serie Rechtspersonen, commentaar bij art. 2:196, 196a, 196b, 196c, 199 en 202 BW (Boek 2 BW, Titel 5, afdeling 2, aandelen in de BV), Deventer: Kluwer 2014.

J.J.A. Hamers, S. Renssen, C.A. Schwarz & R.A. Wolf (red.), Young Corporate Lawyers 2014, ICGI-reeks, Zutphen: Uitgeverij Paris 2014 (164 pp.). Klik hier voor de inhoudsopgave.

R.A. Wolf, noot onder tweede fase-beschikking inzake Greenchoice, Hof Amsterdam (OK) 9 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2705, Jurisprudentie in Nederland (JIN), 2014, Geannoteerd (afl. 7), nr. 155 (zie ook nr. 154).

R.A. Wolf, ‘Stockdividend, bonusaandelen en het goedkeurende bestuursbesluit van art. 2:216 lid 2 BW. Een noodzakelijke combinatie?‘, TvOB 2014-4, p. 125-127.

R.A. Wolf, ‘Reactie op “Bewilligde certificaten en overgangsrecht Wet Flex-BV” van mr. dr. G.J.C. Rensen in WPNR (2014) 7011′, WPNR 2014/7026, p. 661-664.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Den Haag 11 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:345, Vernietiging faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2014, Geannoteerd, nr. 85.

C.A. Schwarz & R.A. Wolf, Naschrift bij ‘De vereenvoudigde vastgestelde jaarrekening. De gemiste kans van (het voorstel van) de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013’, TvOB 2014-2, p. 72.

R.A. Wolf, ‘Het stemrechtloze aandeel in de NV? Een pleidooi en verkenning’, TvOB 2014-2, p. 42 -50.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 4 februari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:750, Aansprakelijkheid vereffenaars, voldoende ernstig persoonlijk verwijtJurisprudentie in Nederland (JIN) 2014, Geannoteerd, nr. 62.

R.A. Wolf, ‘Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen‘, WPNR 2014/7011, p. 253-258.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 9 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:6, Emarcy/Air France KLM, Enquêteprocedure, twijfel aan juist beleid, zorgvuldigheid jegens minderheidsaandeelhouders, dividendbeleid, redelijkheid en billijkheid, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2014, Geannoteerd, nr. 39.

C.A. Schwarz & R.A. Wolf, ‘De vereenvoudigde vastgestelde jaarrekening. De gemiste kans van (het voorstel van) de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013‘, TvOB 2014-1, p. 25-28.

R.A. Wolf, Reactie op: H. Koster, ‘Aandelen van een bepaalde aanduiding nader beschouwd’, JBN 2014/11.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 19 november 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:5470,
Bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatige daad, vordering ex-vennoot van opgeheven vof op ex-bestuurder van ontbonden BVJurisprudentie in Nederland (JIN) 2014, Geannoteerd nr. 11.

R.A. Wolf, ‘De certificaathouder zonder vergaderrecht, de kring van betrokkenen en vernietiging van besluiten‘, Ondernemingsrecht 2014-1, p. 3-10.