Home » Publicaties 2016

Publicaties 2016

R.A. Wolf, Groene Serie Rechtspersonen, commentaar bij art. 2:192a, 194, 197 en 198 BW (Boek 2 BW, Titel 5, afdeling 2, aandelen in de BV), Deventer: Wolters Kluwer 2016.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 2 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3129, Uitkoopprocedure Ten Cate, eisen aan notariële verklaring, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2016/171.

R.A. Wolf, ‘Het certificaat van aandeel in de BV met (flexibel) vergaderrecht en (zonder) wettelijk pandrecht ex art. 3:259 BW of (met) pandrecht ex art. 2:198 BW’, TvOB 2016-5, p. 145-153.

R.A. Wolf, annotatie bij Rb. Den Haag 11 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5701Certificering van aandelen, borgtocht, toestemming van echtgenote ex art. 1:88 BW, JOR 2016/229.

J.J.A. Hamers, S. Renssen, C.A. Schwarz & R.A. Wolf (red.), Young Corporate Lawyers 2016, ICGI-reeks, Zutphen: Uitgeverij Paris 2016.

R.A. Wolf, ‘Afstand doen van aandeelhoudersrechten in een aandeelhoudersovereenkomst‘, WPNR 2016 (7115), p. 581-583.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2016-3, p. 81.

R.A. Wolf, ‘Het stemrechtloze aandeel met ‘slechts’ een recht op uitkering van het overschot na vereffening. Een reactie.‘, Ondernemingsrecht 2016-6, p. 246-247, nr. 52.

C.A. Schwarz & R.A. Wolf, Perikelen rond de vaststelling en publicatie van de jaarrekening en aansprakelijkheid in het kader daarvan. Een reactie, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016-1&2, p. 39-42.

R.A. Wolf, ‘Het maatpak van statutaire eisen en verplichtingen, een reactie‘, JBN 2016, afl. 2, nr. 11, p. 13-14.

R.A. Wolf, Het certificaat van aandeel in de BV. Enkele beschouwingen en recente ontwikkelingen na invoering van de Wet Flex-BV, WPNR 2016 (7093), p. 97-107.