Home » Publicaties 2017

Publicaties 2017

R.A. Wolf, ‘Overnameperikelen: Elliott International, L.P. c.s., AkzoNobel en PPG Industries. Een analyse‘, TvOB 2017-5, p. 164-178.

P.W. Hofman & R.A. Wolf, ‘Bedrijfsopvolging en certificering van aandelen: enkele aandachtspunten voor de praktijk’, Vakblad Financiële Planning (VFP) 2017-9, p.11-16.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 29 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1965, Enquêteverzoek Elliot c.s. inzake AkzoNobel/PPG IndustriesJurisprudentie in Nederland (JIN) 2017/116.

R.A. Wolf, ‘Over overdracht van aandelen door de DGA, faillissement van de vennootschap en onbetaalde crediteuren. Bestuurders- of aandeelhoudersaansprakelijkheid?’, in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 141, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 271-304.

R.A. Wolf, annotatie bij HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275, Art. 2:11 BW is ook van toepassing op aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2017/51.

R.A. Wolf, annotatie bij HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574, Rechtsverwerking m.b.t. verzoek om enquête te gelasten? Vereisten. Kapitaalseis van art. 2:346 BW; Tevoren uiten van schriftelijke bezwaren (art. 2:349 BW). Verhouding tussen wettelijke regeling van vernietiging van besluiten (art. 2:15 BW) en het vernietigen van besluiten in een enquêteprocedure; vervaltermijn?Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2017/9.