Home » Publicaties 2018

Publicaties 2018

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2018-6.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Amsterdam 24 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2640, Decertificering van aandelen, JOR 2018/270.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2018-5.

L.N. Hoeksema, P.W. Hofman & R.A. Wolf, ‘Certificering en blockchaintechnologie voor familiebedrijven‘, FamilieZaken 2018-8, p. 6-13.

R.A. Wolf, annotatie bij Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470, Onrechtmatige daad, aansprakelijkheid van bestuurders, geen hoofdelijkheid, persoonlijk ernstig verwijt, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2018/95. Zie ook deze video (met dank aan Etienne van Bladel van de Academie voor de Rechtspraktijk in Waardenburg):

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 26 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:189Gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de vennootschap te twijfelen. Onderzoek bevolen. Geen aanleiding om af te wijken van wettelijke regeling dat vennootschap de kosten van het onderzoek draagtJurisprudentie in Nederland (JIN) 2018/54.

R.A. Wolf & I.S. Wuisman, ‘Directors’ and Officers’ Liability in the Netherlands’, in: S. Deakin, H. Koziol & O. Riss, Directors and Officers (D&O) Liability, Tort and Insurance Law vol. 36, De Gruyter 2018, p. 295-372.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Den Haag 17 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2857, Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Directeur-grootaandeelhouder verkoopt haar aandelen in de BV aan een katvanger. Artikel 2:248 BW, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2018/8.

R.A. Wolf, ‘Extra bescherming van Nederlandse beursondernemingen: noodzaak of hypocrisie?‘, TvOB 2018-1, p. 23-27.

Over Rogier Wolf

Rogier Wolf is advocaat en universitair docent ondernemingsrecht. Tot zijn expertise behoren de flex-bv en kapitaalparticipatie zonder stemrecht in de bv. Rogier adviseert onder andere over stemrechtloze aandelen, certificering van aandelen en participatiebewijzen. Hij is een veelgevraagd docent en spreker en publiceert zeer regelmatig over het ondernemingsrecht. Contact?