Home » Publicaties 2019

Publicaties 2019

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Amsterdam 21 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1724 (tegenstrijdig belang), Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2019/125. (nog te publiceren).

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2019-4.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2019-3.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2019-2.

R.A. Wolf, ‘Limited Liability Company, Foundation and Financing’, in: A. Vicari et al. (eds.) Corporate Laws in the European Union, Munchen: Verlag C.H. Beck oHG (nog te publiceren).

R.A. Wolf, ‘Vertegenwoordigingsbevoegdheid bij de bv.Advocatenblad 2019, nr. 5, rubriek Even Opfrissen, p. 61.

R.A. Wolf, ‘Leidraad Aandeelhoudersovereenkomsten’, in: Leidraad voor de accountant, afl. 114, deel A.7.3.11, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2019-1.

Over Rogier Wolf

Rogier Wolf is advocaat en universitair docent ondernemingsrecht. Tot zijn expertise behoren de flex-bv en kapitaalparticipatie zonder stemrecht in de bv. Rogier adviseert onder andere over stemrechtloze aandelen, certificering van aandelen en participatiebewijzen. Hij is een veelgevraagd docent en spreker en publiceert zeer regelmatig over het ondernemingsrecht. Contact?