Home » Publicaties 2020

Publicaties 2020

R.A. Wolf, annotatie onder ECLI:NL:HR:2020:1593, Enquêteprocedure. Is tijdig ingesteld cassatieberoep tegen door de ondernemingskamer getroffen voorzieningen niet-ontvankelijk op de grond dat de enquêteprocedure nadien onherroepelijk is geëindigd?, JIN 2020/172.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2020-6.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2020-5.

R.A. Wolf, annotatie onder ECLI:NL:GHARL:2020:1628, Curator kan het door gefailleerde bij het opstarten van een onderneming ter beschikking gestelde geld terugvorderen als een opeisbare in rekening-courant geboekte lening. Er is geen sprake van een kapitaalstorting in verband met certificering van aandelen, JOR 2020/196.

R.A. Wolf, ‘De niet-bewilligde certificaathouder behoort niet tot de kring van betrokkenen van art. 2:8 BW‘, JBN 2020-9, p. 4-6.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2020-4.

L.V. van der Gun en R.A Wolf, ‘Kroniek Vennootschapsrecht‘, Advocatenblad 2020-5, p. 72-78.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2020-3.

R.A. Wolf, Groene Serie Rechtspersonen, commentaar bij art. 2:190, 191, 191a, 191b, 192a, 193, 194, 196, 196a, 196b, 196c, 197, 198, 199, 201 en 202 BW (Boek 2 BW, Titel 5, afdeling 2, aandelen in de BV), Deventer: Kluwer 2020 (actualisering).

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2020-2.

R.A. Wolf, ‘Wettelijk pandrecht bij certificering van aandelen zonder vergaderrecht in de BV: ongewenst en onmogelijk (reactie)’, WPNR 2020/7274, p. 197-199.

R.A. Wolf, annotatie bij Rechtbank Limburg 24 juli 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:6873, decertificering van certificaten van aandelen, JIN 2020/23.

R.A. Wolf, Redactioneel, TvOB 2020-1.

R.A. Wolf, annotatie bij Hof Den Haag 1 oktober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2536, houder niet bewilligde certificaten behoort niet tot kring van betrokkenen ex art. 2:8 BW, JOR 2020/4.

R.A. Wolf, ‘Limited Liability Company, Foundation and Financing’, in: A. Vicari et al. (eds.) Corporate Laws in the European Union, Munchen: Verlag C.H. Beck oHG.

Over Rogier Wolf

Rogier Wolf is advocaat en universitair docent ondernemingsrecht. Tot zijn expertise behoren de flex-bv en kapitaalparticipatie zonder stemrecht in de bv. Rogier adviseert onder andere over stemrechtloze aandelen, certificering van aandelen en participatiebewijzen. Hij is een veelgevraagd docent en spreker en publiceert zeer regelmatig over het ondernemingsrecht. Contact?