Home » Ondernemingsrecht » Administratieplicht van art. 2:10 BW en bestuurdersaansprakelijkheid

Administratieplicht van art. 2:10 BW en bestuurdersaansprakelijkheid

In aflevering 10 van 2014 van Jurisprudentie in Nederland (JIN) is mijn noot verschenen onder het arrest van de Hoge Raad van 10 oktober 2014 over de administratieplicht in de zin van art. 2:10 BW, die op een bestuurder van een vennootschap rust en zijn (eventuele) aansprakelijkheid in dat kader. De Hoge Raad refereert in dit arrest aan de maatstaf van het Brens q.q./Sarper-arrest. In dat laatste arrest stond ook de administratieplicht centraal. In het arrest van oktober 2014 overweegt de Hoge Raad dat voor het antwoord op de vraag of de boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen ook andere elementen van belang kunnen zijn dan de debiteuren- en crediteurenpositie en de stand van de liquiditeiten. De administratieplicht is dus breder. Waardering van activa en passiva ziet hierop echter in beginsel niet.

 

Over Rogier Wolf

Rogier Wolf is advocaat en universitair docent ondernemingsrecht. Tot zijn expertise behoren de flex-bv en kapitaalparticipatie zonder stemrecht in de bv. Rogier adviseert onder andere over stemrechtloze aandelen, certificering van aandelen en participatiebewijzen. Hij is een veelgevraagd docent en spreker en publiceert zeer regelmatig over het ondernemingsrecht. Contact?