Home » Rogier Wolf

Rogier Wolf

Rogier Wolf (1973), advocaat en universitair docent ondernemingsrecht. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en aan de Libera Università degli Studi Sociali (LUISS), Rome, Italië en studeerde in 1997 af.

Rogier Wolf is sinds 1999 advocaat en heeft een ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.

In 2008 rondde hij de postacademische specialisatieopleiding Bedrijfsoverdracht in het MKB van de Grotius Academie cum laude af.

In 2013 promoveerde Rogier aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV (verschenen in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 116, Deventer: Kluwer 2013). In zijn proefschrift bespreekt hij de rechtspositie van de stemrechtloze aandeelhouder. Hij betrekt daarbij de positie van houders van andere rechtsfiguren zonder stemrecht: de houder van een certificaat van aandeel met en zonder vergaderrecht, de houder van een participatiebewijs en de houder van een aandeel waarbij het stemrecht is overgedragen aan de vruchtgebruiker of pandhouder.

Rogier heeft brede kennis van het ondernemingsrecht. Als advocaat helpt hij ondernemers. Hij adviseert ondernemers over het vormgeven en de inrichting van hun onderneming. En over hun samenwerkingsverbanden met anderen. Als er geschillen in de onderneming of met stakeholders van de onderneming zijn, probeert Rogier die zo snel mogelijk op te lossen. Buiten of in de rechtszaal. Advocaten en andere (juridische) professionals helpt Rogier als lawyer’s lawyer. Bijvoorbeeld met het geven van adviezen, een second opinion, of door het geven van cursussen en presentaties. Of om even te sparren.

Rogier is een veel gevraagd docent en spreker. Rogier publiceert regelmatig over het ondernemingsrecht, bijvoorbeeld in de Groene Serie Rechtspersonen. Hij is tevens voorzitter van de redactie van TvOB (Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur).

Rogier is een Italië-liefhebber en houdt van wielrennen.

Werkzaamheden

Lidmaatschappen